Publicerad den 15 november 2021

Gunilla Murnieks – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter