Publicerad den 17 januari 2022

Göran Havert – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter