Publicerad den 17 januari 2022

Fredrik Kahr – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter