Publicerad den 10 januari 2022

Fredrik Johansson – Smart logistiklösning ger minskad trafik och sänkta byggkostnader