Publicerad den 15 november 2021

Felicia Stockenberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter