Publicerad den 15 november 2021

Emelie Santinelli – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter