Publicerad den 18 januari 2022

Emelie Axelsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter