Publicerad den 18 januari 2022

Ellen Svärd – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter