Publicerad den 17 januari 2022

Elham Agha Seyed Ali – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter