Publicerad den 3 februari 2022

Donia Aslanzadeh – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter