Publicerad den 17 januari 2022

Daniella Troje – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter