Publicerad den 15 november 2021

Daniella Troje – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter