Publicerad den 17 januari 2022

Claudio Nägeli – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter