Publicerad den 15 november 2021

Claudio Nägeli – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter