Publicerad den 25 januari 2022

Claes Setthagen – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter