Publicerad den 17 januari 2022

Charlotte Anderson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter