Publicerad den 17 januari 2022

Carolina Camacho – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter