Publicerad den 15 november 2021

Carmen Donrell – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter