Publicerad den 1 februari 2022

Carina Malmqvist – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter