Publicerad den 22 november 2021

Carina Bohm – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter