Publicerad den 23 november 2021

Björn Elchner – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter