Publicerad den 23 november 2021

Anton Zita – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter