Publicerad den 17 januari 2022

Annika Oskarsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter