Publicerad den 17 januari 2022

Annika Belgrenius – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter