Publicerad den 15 november 2021

Annika Belgrenius – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter