Publicerad den 21 januari 2022

Anna Land – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter