Publicerad den 19 januari 2022

Anna Kadefors – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter