Publicerad den 4 februari 2022

Anna Jonsson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter