Publicerad den 17 januari 2022

Anna Davéus – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter