Publicerad den 17 januari 2022

Andreas Johansson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter