Publicerad den 17 januari 2022

Alfred Kindberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter