Publicerad den 15 november 2021

Alfred Kindberg – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter