Publicerad den 18 januari 2022

Åke Eriksson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter