Publicerad den 15 november 2021

Åke Eriksson – Kommunal strategisk fastighetsförvaltning – hinder och möjligheter