Publicerad den 2 juli 2024

FOG ansluter sig till cmb!

FOG, ett hållbarhetsdrivet företag med fokus på att förbättra livskvaliteten genom hållbar stadsutveckling, har gått med i cmb som ny partner. Företaget, som bildades 2016 och har sitt huvudkontor i Göteborg, består av ett team på fem experter inklusive designers, processledare, analytiker och affärsutvecklare. Deras arbete är främst inriktat på Västra Götaland och Halland, men de har också flera nationella innovationsprojekt.

Erica Svantesson, VD på FOG, förklarar beslutet att gå med i cmb:
– cmb är en jättebra kunskapshub som vi får sparring av. Vi har känt till cmb länge och det handlar om att vi ser att den omställningen som behöver göras måste komma från individerna och ledarna i organisationerna i samhällsbyggnadssektorn. Det handlar om vilka incitament vi har. Detta brinner FOG för och det delar vi verkligen med cmb.

FOG arbetar nära akademin och betonar vikten av att balansera akademiska insikter med praktiska tillämpningar. Erica tillägger:
– Vi ser fram emot att driva utveckling tillsammans med cmb och andra partners. Vi vill gärna vara aktiva och göra saker tillsammans. En förväntan är att vi vill 'krocka' lite perspektiv och matcha in våra kompetenser med andra personer och partners.

När det gäller vad FOG kan bidra med till nätverket, nämner Erica deras unika energi och drivkraft:
– Vi känner att vi kan bidra med vår energi, en drivkraft och en otålighet in i olika projekt eller grupper och såklart vår expertis och vana av komplexa projekt och processer. Vi har koppling till många projekt i Göteborg Stad och vi kan ta med våra förutsättningar utifrån dessa projekt.

FOG har en stark betoning på att integrera användarperspektivet i alla sina projekt och vill fördjupa sig i hur man bäst samskapar insatser för att driva innovation framåt. De ser även fram emot att använda referensgrupper i stadsutvecklingsprojekt och att nyttja de kontakter och kompetenser som finns inom cmb-nätverket för snabbare kompetensutbyte.

Erica avslutar med att reflektera kring vikten av det sociala perspektivet i den digitala omställningen:
– Vi förespråkar det sociala perspektivet i detta datadrivna samhälle för information. Vad är det för preferenser som får styra? Vilken information lär vi upp AI med?

Med detta partnerskap strävar FOG efter att fortsätta sitt arbete med att skapa mod och förmåga i de organisationer de arbetar med, för att fler ska klara att ta sig an omställningsarbetet och uppnå hållbara mål.