Publicerad den 3 juni 2024

Två forskningsansökningar beviljade

Under våren har cmb haft två utlysningstillfällen för finansiering av forskning. Totalt har 11 ansökningar kommit in vid dessa, två av dessa har nu beviljats finansiering efter först beredning i vårt forskningsutskott och sedan beslut i styrelsen. Dessa presenteras kortfattat nedan, mer information hittar du inom kort här!

Daniella Troje på ACE avser göra en studie om Att bygga framtidens städer: integrering av återbruk i byggsektorns upphandlingsprocesser. Forskningsprojektet syftar till att fylla kunskapsluckorna kring hur återbruk kan organiseras och implementeras mer framgångsrikt i samhällsbyggnadsprojekt genom upphandlingsfunktionen. Detta är viktigt då upphandlingsfunktionen är ett avgörande, men underutnyttjat, verktyg för att främja hållbarhet.

Anna Grzelec och Martine Buser, även de på ACE, Syftet med detta projekt är att undersöka orsakerna bakom den varierande mängden av hållbarhetsinitiativ inom byggbranschen och förstå varför sådana lyckas i vissa företag och misslyckas i andra. Vi kommer att fokusera på det komplexa samspelet mellan könsstereotyper och rollerna för hållbarhetschefer.

Vill du komma i kontakt med dessa forskare? Hör av dig till Joakim Forsemalm.