Publicerad den 28 maj 2024

Avslutning av Mentorskapsprogrammet HT23/VT24 – Säkra din plats för nästa omgång!

Den 15 maj var avslutning för årets mentorskapsprogram. Göteborgs byggmästarförening bjöd på avslutningsmingel i sina fantastiska lokaler. En avslutning som nu börjar bli tradition. Årets studenter har varit 25 stycken både svenska och internationella studenter har ingått i programmet. Vi har haft 20 stycken mentorer från olika bolag i sektorn. Mentorerna har representerat en bredd och ett djup samt sektorns alla delar. Vi är otroligt tacksamma för det engagemang som alla lägger i sitt uppdrag. Programmet har haft 4 obligatoriska gemensamma träffar. Dessa träffar har haft teman som mentorskap, kommunikation, site-visit där vi besökte NCC:s anläggningar och sist men inte minst vår avslutningsträff. Mellan dessa tillfällen har mentorer och adepter setts vid flera tillfällen individuellt. Några mentorer har haft två adepter, men de flesta bara en.

Vi vill härmed tacka studentrådet vid DCPM (Design and project management) och alla företag som ställt upp.
Vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa år igen.

Ansökan för nästa omgång öppnar snart!

Ansökningarna till programmets nästa omgång öppnar den 15 juni och du kan ansöka som mentor fram till och med den 1 september 2024. Mer information om det hittar du här.