Publicerad den 18 januari 2024

Ny partner i cmb: Vestia

Vestia är ett Mölndalsbaserat byggbolag som erbjuder totalentreprenad och är specialiserade på samverkan och partnering. De konstruerar hållbara bostäder, skolor, äldreboenden, kontor, och fritidsanläggningar med unik expertis och närhet till Göteborgs hemmamarknad.

Vi träffade Ulrika Videli, affärschef på Vestia, för en intervju om hur de ser på sitt deltagande i vårt nätverk.

Varför ansluter Vestia sig till cmb?

– Vi ser det som en möjlighet att dela erfarenheter och lära oss tillsammans med andra företag i branschen. Det är ett steg i vår strävan att arbeta mer hållbart och att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål. Samverkan är en central del av Vestias affärsmodell och genom att utbyta kunskaper i nätverket kan vi utvecklas och bredda vår kompetens.

Vilka förväntningar har Vestia på sitt partnerskap?

– Vi ser fram emot att delta i de kunskapsgrupper och evenemang som nätverket erbjuder. Hållbarhetsarbete i byggbranschen ligger i vårt fokus och här vi angelägna om att ta in idéer och kunskap från andra samtidigt som vi delar med oss av våra egna insikter i ämnet. Vestia genomför alla projekt i samverkan/partnering och vi vill gärna diskutera olika faktorer för samverkan med andra i branschen för att gemensamt driva utvecklingen framåt.

Hur kan Vestia bidra i cmb?

– Vestia har gedigen erfarenhet av stora och komplexa projekt trots att vi är ett relativt litet företag. Vi delar gärna med oss av kunskap inom samverkan, produktion och hållbarhetsarbete i byggbranschen. Vår medverkan i cmb kommer att bidra till företagets fortsatta kompetensutveckling och vårt arbete för ökad hållbarhet inom byggsektorn.

– Vi ser verkligen fram emot kunskapsutbyte och nya insikter.