Publicerad den 19 december 2023

Henning Larsen ansluter sig till cmb!

Henning Larsen vill vara en aktiv del i att forma framtidens samhällsutveckling och samtidigt dra nytta av det breda spektrum av kunskap och kompetens som cmb erbjuder.

Henning Larsen

Henning Larsen är en internationell arkitekturstudio med fokus på landskap och stadsplanering. Centralt i deras designfilosofi är leken med ljus och natur, skapande av glädje och möjligheter för mänsklig interaktion. De utvecklar projekt med nyfikenhet och med ett holistiskt synsätt skapar de miljöer där transformerande idéer kan blomstra.

Vi träffade Janica Wiklander, VD på Henning Larsen, för en intervju om varför de väljer att ansluta sig till cmb.

Janica, varför väljer ni att gå med i cmb?

– För oss är det viktigt att vara aktiva på arenor där ledarskap lyfts fram. Vi vill dela goda exempel på hur vi driver relevant framtidsutveckling och samhällsutveckling samtidigt som vi utforskar hur vi kan leda och driva våra verksamheter och bolag. Genom att delta i cmb-nätverket har vi en plattform där vi kan dela våra erfarenheter och lära oss av andra för att tillsammans driva utvecklingen framåt.

Vad ser ni för möjligheter i att arbeta tvärdisciplinärt och samverka genom cmb?

– Att ta oss an framtidens utmaningar kräver ett tvärdisciplinärt tillvägagångssätt. Genom att samarbeta och samverka med andra medlemmar inom cmb har vi möjlighet att hitta nya platser för samarbeten och kunskapsutbyte. Det ger oss en öppning att utforska och nå nya höjder tillsammans. Tillsammans kan vi utforma innovativa lösningar och möta komplexa utmaningar.

Vad hoppas ni uppnå genom ert partnerskap?

– Vi vill vara en aktiv del i att forma framtidens samhällsutveckling och samtidigt dra nytta av det breda spektrum av kunskap och kompetens som cmb erbjuder.