Publicerad den 29 november 2023

cmb utbildar tillsammans med RISE!

Som en del i ett utvecklat erbjudande för våra partners startar nu cmb en kompetensutvecklande utbildning tillsammans med vår partner RISE och i samarbete med BUC, Byggbranschens utbildningscentrum. Ubildningen bygger på ett behov uttryckt av våra partners, som i tider av sammanflätade samhällsutmaningar letar efter sätt att förstå och reflektera tillsammans.

- Man kan säga att detta är en förlängning av det som sker i våra kunskapsgrupper, som ju är tillfällen för praktiker från olika företag och också olika kunskapsmässiga bakgrunder att mötas och reflektera tillsammans. Det finns få möjligheter i branschen att utan krav på leverans eller produktion sitta ner och reflektera om vad och hur vi gör i relation till utmaningarna vi har idag. För att skapa en hållbar framtid tror vi att detta är en av nycklarna, säger Joakim Forsemalm, FoU-ansvarig på cmb.

Utbildningen är problem- eller utmaningsbaserat, vilket betyder att den som deltar utgår från aktuella dilemman och får verktyg för att reflektera kring dessa, och inte minst förståelse för hur andra bygger förmågor att hantera sina utmaningar.

Utbildningen vänder sig till alla ledare som vill utveckla sin reflektionsförmåga. Som partner i cmb går du förstås till ett rabatterat pris.

Mer om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du här!