Publicerad den 9 november 2023

Ny kortrapport: Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet.

FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling – från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag har finansierats genom anslag från cmb. I centrum för forskningsintresset är markanvisningstävlingen som möjligt verktyg för ett hållbart samhällsbyggande.

Enligt studien styrs markanvisningstävlingen lokalt, och innehåller tre nyckelaktörer. Kommunen – som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet, designteam – uppbyggda av projektutvecklare, byggföretag och konsultkontor som tar fram lösningar på tävlingsuppgiften, samt juryer som utvärderar förslagen och utser vinnare. Byggherren får tillgång till byggbar mark genom markanvisnings- och marköverlåtelseavtal som reglerar markpris och genomförande av vinnande tävlingsförslag.

Studien presenterades under cmb frukostseminarium den 9 november.

Läs och ladda ner rapporten →