Publicerad den 24 oktober 2023

Cmb:s mentorprogram – en spännande resa börjar nu!

Nu är cmb Mentorprogram igång! Ett spännande år för både mentorer och adepter.

Cmb Mentorprogram är en plattform där studenter har chansen till ett ovärderligt utbyte av erfarenheter med skickliga ledare från olika delar av samhällsbyggnadssektorn – och för yrkesverksamma som vill bidra till att utveckla morgondagens ledare samtidigt som man bygger egen kompetens och utvecklas.

I början av september stängdes ansökningstiden för såväl adepter som mentorer. Sedan dess har studentrådet, i nära samarbete med cmb, haft ett idogt arbete att matcha ihop rätt adept med rätt mentor.

– Det är en utmanande uppgift och samtidigt en av de mest givande jag har, säger Carina Bohm, vd på cmb. Årets program har nu 25 studenter och 21 mentorer som är igång och aktivt deltar.

– Vi startade med en gemensam träff den 12 oktober. De flesta hade haft kontakt med varandra innan, men för många var det första gången man sågs. Träffen leddes av Jenny Rosenqvist som gav tips, råd, tankar och idéer hur man kan arbeta tillsammans så att det ska vara utvecklande för båda parter. Eftermiddagen tillsammans avslutades med firande av Guldhuset och cmb 25 år. Röster som hördes från starten var att det var både intressant och givande, trots att flera mentorer varit med i flera år så fick man med sig lite nya tankar, säger Carina.

Gruppen kommer både att träffas gemensamt vid ytterligare tre tillfällen under hösten och våren och därutöver på egen hand i mentorparen minst lika många gånger. Vid de gemensamma träffarna kommer diskussioner att föras kring olika teman exempelvis vilka förväntningar de unga har på framtida arbetsplatser och vilka kunskaper och egenskaper som arbetsgivare främst letar efter när de anställer.

Mentorprogrammet riktar sig till de som går masterutbildningen Design and Construction Project Management (DCPM) vid Chalmers. Syftet är att skapa förutsättningar för en dialog som hjälper både mentor och adept att tydliggöra sina drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Läs mer om cmb:s mentorskapsprogram här→