Publicerad den 20 oktober 2023

Ny partner i cmb: Ahlsell

Vi är glada att hälsa ytterligare en ny partner välkommen in i vårt nätverk: Ahlsell, en betydande leverantör av material och tjänster till olika branscher.

Med sitt fokus på hållbar materialförsörjning strävar Ahlsell efter att förbättra effektiviteten för sina kunder och samtidigt bidra till samhällets utveckling. Företagets verksamhet är starkt närvarande runt om i Sverige, med särskilt fokus på Göteborgs närområde. Deras projektområden är varierade och inkluderar allt från infrastrukturprojekt till husproduktion och industriella materialflöden.

Vi tog oss tid att intervjua Jon Svensson, Chef Projektlogistik Ahlsell Sverige, för att få en inblick i deras syfte och engagemang i cmb.

Varför väljer Ahlsell att ansluta sig till cmb?
När det kommer till samarbetet med cmb berättar Jon Svensson att de ser stora möjligheter till ömsesidig nytta. Ahlsell är angelägna om att skapa en plattform för praktisk diskussion och samarbete. De känner att cmb är en idealisk plats för att interagera med nyckelpersoner inom branschen och stärka sina band ännu mer.

Vad känner Ahlsell att de framför allt kan bidra med till övriga partner inom cmb?
Ahlsell ser sitt engagemang avseende hållbarhet som något de kan bidra med. Som en betydande materialleverantör till samhället har de redan gjort framsteg i att minska klimatutsläppen. De ser ekonomi och säkerhet som viktiga faktorer som kan hjälpa till att uppnå sina mål.

Är det någon av våra kunskapsgrupper som intresserar er lite extra?
När det gäller engagemang och kunskapsutbyte i cmb ser Ahlsell initialt fram emot att delta i "Gruppen för byggandets logistik." De har också öppenhet för att delta i andra områden som kan gynna deras verksamhet och andra partners.

Målbild med cmb
Ahlsell Projektlogistik har som mål att driva branschen framåt, särskilt när det gäller hållbarhet och effektivitet inom materialförsörjning. Deras anslutning till cmb kommer innebära ökat samarbete och kunskapsutbyte inom bygg, logistik och infrastruktur.