Publicerad den 5 oktober 2023

Ny kortrapport: Varför flyttar hyresgäster vid renovering?

Handlar det bara om ökade hyror när människor flyttar i samband med renovering? I denna cmb kortrapport  presenterar Paula Femenías, avdelningschef och biträdande professor vid Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, och Kaj Granath, Tekn Dr. gästforskare, avdelningen för byggnadsdesign, båda på Chalmers, resultat från en studie av 42 renoveringsprojekt som pågick 2018–2021 inom allmännyttan i Göteborg.

En dryg fjärdedel av hyresgästerna som ingick i studien flyttade på grund av renoveringen, som då var en direkt påverkande eller bidragande faktor, och en majoritet flyttade redan före renoveringen.

Störningar i samband med renovering visade sig vara den främsta anledningen till flytt vid renovering. För dem som flyttar efter renoveringen visar studien att många gör det av missnöje med renoveringsresultaten. Resultaten från studien kan användas vid planering av renoveringsprocesser, liksom planering av information och kommunikation med hyresgäster.

Studien presenterades under cmb frukostseminarium den 5 oktober.

Ladda ner och läs rapporten →