Publicerad den 24 september 2023

Reflektioner från Oslo Urban Week!

Som en del i arbetet med nordiskt nätverksbyggande - en av våra uppdrag enligt stiftelsens stadgar - sträcker cmb sig ut mer både nationellt och mot våra närmsta grannar. Förra året besökte vi flera nätverk i Köpenhamn för att förstå olika sätt att driva nätverksarbete mot och i samhällsbyggnadsbranschen. I år gick resan till Oslo under Oslo Urban Week, där vi förutom att träffa organisatören OMA (Oslo Metropolitan Area) spanade efter olika slags former för kunskapsdelning. Håll därför utkik efter nya evenemangsformer framöver - nya sätt att mötas över organisations- och kunskapsgränserna!

Innehållsmässigt var det intressant att höra så mycket om EU och dess ramverk! Vi slogs av att man i Norge verkar förhålla sig mer till vad som pågår i Bryssel än vad vi är vana att höra under alla de event och möten vi producerar. En annan reflektion var att Stockholm verkar utgöra en viktig referenspunkt - och återkom på flera event som referens till framgångsrikt stadsbyggande. Mycket kändes annars igen från sommarens breda diskussion i Almdalen, eller för den delen på Frihamnsdagarna eller Business Arena: klimatfrågan, energifrågan och den sociala ojämlikheten i våra samhällen var tydliga teman även här. OUW , som gick av stapeln för tredje gången, var denna gång lokaliserat i den delen av innerstaden som ligger kring Vikaterassen och Akker Brygge. Att alla event var inom max fem minuters promenad skapade en överblickbarhet och möjlighet att hinna med mycket av programmet, som både innehöll prisutdelningar, presentation av spännande studentarbeten och en mängd olika former för kunskapsdelning och diskussion. Eller vad sägs om "Afternoon tea", "Negroni talks" och "Brandfakkel" - som var en roast av politiker och företagsledare inom branschen till många goda skratt? Vi blev minst sagt inspirerade - och då hade ju resan uppnått sitt syfte.

Den sista av de tre dagarna fick vi också sällskap av delar av vår Stadsutvecklingsgrupp, som ju var på studieresa i Stockholm förra året och i år ville skaffa sig nya perspektiv genom att åka med till denna väldigt välorganiserade och upplyftande idéfestival om framtiden städer och fastigheter!