Publicerad den 4 juli 2023

Startkonferens för forskarskolan ASSURE

Framtidens städer är redan byggda, samtidigt som de behöver utvecklas för att kunna möta dagens komplexa utmaningar. Men vi kan inte riva ner det som finns – vi måste bli bättre på att omvandla, utveckla och renovera de hus och områden som vi redan lever och bor i.

Detta är utgångspunkten för den praktiknära forskarskolan ASSURE - Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration där cmb medverkar tillsammans med systerorganisationen CFFF i Malmö. ASSURE genomförs i samarbete mellan Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet, Malmö universitet och Campus Gotland vid Uppsala universitet tillsammans med RISE. En mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden kommer att undersökas inom åtta doktorandprojekt.

I slutet av september är det dags för den första heldagskonferensen, läs mer och anmäl dig här →