Publicerad den 5 maj 2023

Allt fler engagerar sig!

Nu i maj är det dags för årets andra runda med kunskapsgrupper och utskott. Bland annat kommer Innovationsgruppen att prata om batterilagring och byggnadsdesign; BIM- och digitaliseringsgruppen arbetar med att utveckla ett verktyg för "start-up-beteende" i mötet med det växande digitaliseringsbehovet; Stadsutvecklingsgruppen fortsätter på temat "kulturen och staden" genom att besöka Bergsjöns kulturhus och gruppen för Områdesutveckling åker på studiebesök till Malmö för att lära sig av både nätverk, kommunala processer och privata strategier.

Naturligtvis betyder nya grupper som Områdesutveckling - eller nygamla som gruppen för Samverkansarbete - att engagemanget i cmb ökar och det tycker vi är riktigt roligt - och viktigt i en tid av polykriser. De ytor för gemensam reflektion och kunskapsdelning som grupperna utgör är nödvändiga för att kunna prata med varandra i sammanhang som inte kräver en projektleverans eller en debiterbar timme.

- Det märks att det är utmanande, men förstås också utvecklande, tider. Man skulle ju kunna tänka sig att våra partnerföretag och -organisationer tar det lugnt nu i svårare tider med det som kan uppfattas som lite "extra", men det är verkligen tvärtom. Så här stora och vitala har nog grupperna aldrig varit på cmb och det tror vi har att göra att vi behöver bolla mer, inte mindre, med varandra om det som är utmanande, säger Joakim Forsemalm, som har ansvar över grupper och utskott på cmb. Det blir allt fler aktiva från allt fler partnerorganisationer.

Även i just utskotten syns ett ökat engagemang, framförallt hos Utbildningsutskottet, som vuxit i antal på sistone.

- Och det är både kul och viktigt, vi börjar nu göra konkret våra planer att skapa kompetensutvecklande ledarskapsutbildningar som bottnar specifikt i vår bransch behov. Detta är en av de frågor som vi pratar mest om i Utbildningsutskottet och då är det bra att vi har så många perspektiv som möjligt med oss, säger Carina Bohm, VD på cmb. Förhoppningen är att efter sommaren kunna presentera lite mer om dessa planer, och hur vi samarbetar med några av våra partners i det arbetet.