Publicerad den 27 april 2023

Ledare: Vårkänslor, klimatledarskap och genus – hur hänger det ihop?

Hur mycket som helst eller inte alls, och det är egentligen inte viktigt. Med vårens ankomst vänds våra ansikten mot solen och vårkänslorna sprider sig. Det är en tid för förnyelse och att ge sig tid att njuta av det som livet har att erbjuda. För att det ska vara möjligt framåt så krävs att vi jobbar hårt för det klimat och den värld vi har – då blir klimatledarskap viktigt.

Det kan argumenteras för att klimatledarskap bör ses som en genusfråga eftersom kvinnor ofta är underrepresenterade i ledande positioner, medan kvinnor snarare är överrepresenterade inom miljö- och klimatarbete. Detta kan bero på strukturella hinder och stereotypa uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att vara en traditionell ledare respektive en klimatledare. Att inkludera fler kvinnor i ledande positioner kan därför vara ett viktigt steg för att uppnå ett jämställt och mer effektivt klimatarbete. Men detta har troligen inte alls med vårens ankomst att göra.  

Ofta tyr vi oss till vår stressiga vardag och fokuserar på arbete och prestation. Vi glömmer att stanna upp och uppskatta det som verkligen betyder något i livet. Men nu är tiden inne att ge oss själva lov att njuta av varje dag, av varje stund. Ägna en stund åt att ge upp tankarna på deadlines och prestation, och ge dig själv utrymme att andas och reflektera. För när vi tar oss tid att njuta av livet kommer vi också att finna inspiration, kreativitet och öka vår effektivitet. Våren är en tid för förändring och utveckling, och genom att ge oss själva tid kommer vi också att kunna växa som individer. 

Klimatledarskap och digitalisering är två viktiga företeelser i det tjugoförsta århundradet som har stor potential att förändra vår värld. Klimatledarskap handlar om att ta ansvar för klimatet och utveckla hållbara sätt att leva och arbeta på. Digitalisering handlar om att utnyttja de teknologiska framstegen för att göra samhället mer effektivt och hållbart. 

Klimatledarskapets utmaningar handlar om att minska koldioxidutsläpp, stärka förnybar energi och förbättra energieffektiviteten i olika sektorer. Klimatledare kan använda digitalisering för att uppnå dessa mål. Genom digitalisering kan vi minska energiförbrukning, optimera vägar och sätt att resa, samla in och analysera data på en mer effektiv nivå, och förbättra energieffektiviteten. Detta kan minska utsläppen och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Digitaliseringens framfart kan också möjliggöra en större delaktighet, öppenhet och transparens i diskussioner och samtal om hur vi leder och bedriver våra företag eller organisationer. Utmaningarna inom klimatledarskap och digitalisering är många, men om vi arbetar tillsammans kan vi hitta lösningar. Genom att ta ansvar för klimatet och utnyttja digitaliseringens potential kan vi skapa en mer hållbar framtid.  

Cmb är på gång! Det är en spännande tid där vi har mycket att se fram emot och mycket arbete att göra. Vi är inte bara på väg in i en ny säsong, vi är också på väg mot nya utmaningar och möjligheter. Det är dags att ta tag i våra ambitioner och att fortsätta utvecklas och växa som individer, som organisationer och som samhälle. Ge dig själv som individ möjlighet att växa, och varför inte hämta kraft, kunskap och energi under vår Ledarskapsdag den 26 maj?  

Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid och en bättre värld. Tillsammans kan vi uppnå vad som helst! Och du, glöm inte att uppmärksamma de duktiga ledare du har i din organisation. Den 21 maj är sista dag för nominering till Guldhuset 2023. Länk till nomineringssidan hittar du här! 

Summa summarum om vårkänslor, klimatledarskap och genus hänger ihop eller ej spelar inte så stor roll – det som spelar roll är hur vi tillsammans tänker och agerar från och med nu och framåt.  

// Carina Bohm, vd cmb