Publicerad den 27 april 2023

GoCo ny partner i cmb

GoCo Health Innovation City är det nya stadskärnecentret i Mölndal där över 200 000 kvadratmeter utvecklas för att attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela världen. Visionen är att skapa en världsledande innovationskluster för hälsa, där samarbete är inbyggt i kärnan.

Vi fick ett samtal med hållbarhetschef Viktor Bakker.

Vilka står bakom GoCo Health Innovation City?
– Ägare är Next Step Group och Vectura Fastigheter som tillsammans äger GoCo Health Innovation City i ett joint venture. Tillsammans bygger vi upp ett kluster för hälsoinnovation i anslutning till Astra Zeneca. Vi samarbetar med hälsoforskningsbolagen i regionen för att synliggöra innovationerna som skapas här. Idag är vi ca 20 anställda som driver stadsutvecklingen och communitybyggandet.

Vad är målet medverksamheten?
– Vårt mål är att ge förutsättningar för innovation och utforskande för att bygga framtidssäkra lösningar, bland annat gör vi det genom att vi utvecklar en neutral samverkansplattform för innovation, GoCo Arena. Vi vill synliggöra hälsoinnovation och skapa intresse för naturvetenskap och teknik, och driva frågor om tillgänglighet, lika värde och klimat, och inspirera andra att göra skillnad inom dessa områden.

Ni bygger nytt - hur resonerar ni kring klimat och hållbarhet?
– Vi har satt upp ambitiösa mål och handlingsplaner för att nå våra klimatmål. Allt nybygge är utmanande i klimatomställningen, men genom att vara på jakt efter nya lösningar och ständigt sträva efter att bli bättre för varje projekt ska vi lyckas ställa om till en mer klimatvänlig process även här. Vi har kommit en bra bit på resan och har nu nått en punkt där vi vill ta nästa steg. Att bli partner i cmb är ett sätt att ta det steget genom ett utökat samarbete.

Varför är det intressant för er att vara partner i cmb?
– Vi har som sagt kommit långt redan, men vill få inspiration och utökad kunskap om det senaste inom hållbarhet och klimat, både i branchen och inom akademin. Vi arbetar aktivt och är nyfikna och tror på nätverkande, kunskapsspridning och inspiration för att ta oss framåt tillsammans med andra. Cmb:s nätverksanda och öppna event, där vi kan bjuda med oss andra, är väldigt bra.