Publicerad den 21 april 2023

Två nya forskningsprojekt får finansiering

Efter det senaste mötet i cmb:s forskningsutskott beslutades att två nya forskningsprojekt beviljas medel.

Det ena, "Towards digital transformation: Unpacking ‘sensing’, ‘seizing’ and ‘transforming’ processes in digital delivery of projects", som kommer att projektledas av Dilek Ulutas Duman, Chalmers ACE, syftar till att utforska och beskriva övergången från traditionell till digital projektleverans utifrån de teoretiska begreppen "avkännande", "gripande" och "transformerande".  Under projektet kommer disruptiva processer och behovet av nya affärsmodeller att studeras - som del i den digitaliseringsresa som branschen är inne i.

I det andra projektet kommer Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers TME, att studera innovationsarbetet i företagsstyrelser. Utgångspunkten är de stora utmaningar och möjligheter bygg- och fastighetssektorn står mitt i och inför vilka det behövs ett fortsatt starkt fokus på innovation och innovationsförmåga. Nya tekniska lösningar i kombination med nya förhållningssätt och affärsmodeller kräver omfattande förändring och engagemang av alla delar av en organisation. Med påbörjade förändringar i flera dimensioner och nivåer blir det angeläget att också titta närmare på hur styrelser och styrelseledamöter ser på sitt arbete och roll för att utveckla och förstärka organisationens innovationsförmåga.

Följ projekten i våra sociala medier framöver!